Aflatoksin Nedir? Sağlığa Etkileri Nelerdir?

AFLATOKSİN NEDİR?
Son yıllarda yaşamımızı önemli derecede etkilediği için sıklıkla sözü
 edilen aflatoksin günlük yaşantımızda her yerde 
karşılaştığımız küflerden bazılarının ,ürettikleri birçok 
kimyasal maddelerden biridir. Bu kimyasal maddeler arasında 
bazıları insanlarda ve hayvanlarda hastalığa neden olduğu için bir tür 
zehir özelliği taşımaktadır ve aflatoksin de bunlardan biridir. Zaten, 
aflatoksin kelimesi de, onu yapan küfün adından (Aspergillus
 flavus ) ve zehir anlamına gelen "toksin" kelimesinden türetilmiştir.

AFLA + TOKSİN : AFLATOKSİN
Bu madde, bir çok organın yanısıra esas olarak karaciğer üzerinde 
etkili olmakta ve giderek karaciğer kanserine yol açmaktadır. Bu etki, 
genetik çalışmalarla son yıllarda kesin olarak kanıtlanmıştır. Ayrıca 
birçok ülkede yapılan çalışmalar, karaciğer kanserine yakalanan insan 
sayısı ile, tükettikleri aflatoksinli gıda arasında yakın bir ilişki 
olduğunu göstermiştir.

AFLATOKSİN & KARACİĞER KANSERİ
İnsan sağlığını bozan bu etkiyi, aflatoksinin gıda maddesi 
içerisindeki çok düşük miktarları yapabilmektedir. Ülkemizde gıda 
maddelerinde bulunmasına izin verilen 5 ppb düzeyi, milyarda 5' in 
ifadesidir, yani 1 kg' da 5 mikrogram, 1 tonda 5 miligram, 1000 tonda 5 
gram anlamına gelmektedir. Avrupa ülkelerinde ise bu sınır 2 ppb' dir.1 kg gıda maddesinde 1 ppb aflatoksin , 0,000001 gram aflatoksin demektir.

AFLATOKSİN NASIL OLUŞUR?
Bir gıda maddesinde aflatoksinin oluşması için ilk koşul, bu toksini 
yapan küfün sporlarının gıda maddesine bulaşması; daha önemli ikinci 
koşul ise, gıdanın kendisinin ve bulunduğu ortamın, bu küf sporlarının 
çimlenerek çoğalmasını sağlayacak şartlara sahip olmasıdır. Küfün veya 
sporlarının insan sağlığına çoğu kez herhangi bir olumsuz etkisi 
olmamasına karşın,  ürettikleri maddelerin bir kısmı zararlıdır ve 
bu maddelerin birçoğu yüksek sıcaklık  ile ortadan 
kaybolmamaktadır. Küflerin gelişebildiği her gıda maddesinde aflatoksin 
veya benzeri başka bir zehirli maddenin meydana gelmesi ihtimali 
bulunmaktadır.


Aflatoksin Nedir? Nasıl Oluşur?

Özellikle son zamanlarda hayatımızı önemli derecede etkilediği ve ihracatta da önemli sorunlara neden olduğu için sıklıkla sözü edilen aflatoksin,  günlük yaşantımızda  hemen hemen her yerde karşılaştığımız  küflerden  bazılarının ürettikleri birçok kimyasal maddelerden biridir.  Bu kimyasal maddeler arasında bazıları insanlarda ve hayvanlarda hastalığa neden olduğu için bir tür zehir özelliği taşımaktadır ve aflatoksin de bunlardan biridir. Zaten, aflatoksin kelimesi de, onu yapan küfün adından   (Aspergillus flavus ) ve zehir anlamına gelen “toksin” kelimesinden türetilmiştir.

Bu madde, bir çok organın yanısıra esas olarak karaciğer üzerinde etkili olmakta ve giderek karaciğer kanserine yol açmaktadır. Bu etki, genetik çalışmalarla son yıllarda kesin olarak kanıtlanmıştır. Ayrıca birçok ülkede yapılan çalışmalar, karaciğer kanserine yakalanan insan sayısı ile, tükettikleri aflatoksinli gıda arasında yakın bir ilişki olduğunu göstermiştir.